Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VIDEO - സൗദി പ്രവാസികളുടെ ഈ മാറ്റം പോസിറ്റീവാണ്, പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം

കൂടുതൽ മലയാളികൾ സൗദി ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലും മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിലും ധാരാളമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.സാധാരണക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട മേഖലയാണ് ഓഹരി വിപണി.

Tags

Latest News